KYLTORK, KOMPRESSORER ETC I SMÅLAND, BLEKINGE OCH SKÅNE

KOMPRESSORSERVICE, LUFTBEHANDLINGSUTRUSTNING, FÖRSÄLJNING

Mobergs Tryckluft Service AB har snart tre decennier av erfarenhet av att projektera, installera, reparera och serva 
tryckluftsanläggningar, kyltorkar, kompressorer och annan luftbehandlingsutrustning.


Under åren har vi byggt upp ett gediget nätverk av specialistkompetenser och underentreprenörer inom ventilation, VVS och el. Samtliga våra underentreprenörer är certifierade inom sin verksamheter. 

Mobergs Tryckluft Service AB

Vi jobbar med Chicago Pneumatics produkter. De har mer än 60 år i tryckluftsbranschen och håller våra höga kvalitetskrav för driftsäkerhet och energieffektivitet.

Offertförfrågan